Ekonomi

Årsbok250x250
Redovisning nutid 250x250

Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter hos SRF, vilket borgar för en hög kompetens inom området. För mindre företag försvinner revisionsplikten under år 2010 och då är naturligtvis fördelarna med att anlita en
auktoriserad redovisningskonsult stora.

Vi har stor vana av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, där särskild kunskap om bostadsrättslagen krävs. Vi har också erfarenhet och kompetens när det gäller redovisning i andra företagsformer.

Vi erbjuder ett brett spektrum av administrativa och ekonomiska tjänster:

Bokföring, Bokslut, Årsredovisningar och Deklarationer

Avisering av hyror/avgifter

Uppbörd

Kravärenden

Möjlighet till annonsering av lediga lägenheter på internet, www.hyresledigt.nu

Mervärdesskatt med specialkompetens inom frivillig skattskyldighet för lokaler

Fastighetsdeklarationer

Hyresförhandlingar

Upprättande av medlems- & pantförteckning (Brf)

Bevakning av lån

Upprättande av budget

Löpande genomgångar med ägare/styrelse av resultat- och balansräkning

Information

 

Söker du lägenhet?

 

Gå in under fliken Hyreslediga lägenheter!

 

Behöver din bostadsrättsförening hjälp med fastighetsskötsel eller bokföring?

Ring oss på Trumbäcken!

Telefon 023 -76 55 80.

www.srfkonsult.se