Fastighetsskötsel

Tulpaner 288x180

Våra fastighetsskötare har stor vana av att arbeta med reparationer hos hyresgäster, såväl i privata hem som i olika typer av lokaler. Vi åtar oss inre och yttre skötsel och tillsyn i den omfattning som kunden önskar, t ex:

Renhållning och yttre städning

Sophantering

Gräsklippning och övrig vård av mark och rabatter

Snöröjning och halkbekämpning

Tillsyn av tak och fasader

Rengöring av brunnar, hängrännor etc.

Tillsyn av drift- och undercentraler

Tillsyn och skötsel av ventilationsinstallationer

Mottagning av serviceanmälan, både via telefon och internet

Enklare reparationer i lägenheter och lokaler

Vi erbjuder även jourtjänst för akuta problem samt mottagning av driftlarm från datoriserade undercentraler dygnet runt.

För de arbeten där särskild kompetens erfordras (t ex el, VVS, styr- & regler) har vi goda kontakter och samarbetsavtal med flera lokala företag.

Information

 

Söker du lägenhet?

 

Gå in under fliken Hyreslediga lägenheter!

 

Behöver din bostadsrättsförening hjälp med fastighetsskötsel eller bokföring?

Ring oss på Trumbäcken!

Telefon 023 -76 55 80.

www.srfkonsult.se